Våra ledare:

Sandra Almer Carlsson -Cykelguide
Sandra Almer Carlsson -Cykelguide

Våra cykelturer:

  • Vi jobbar mycket med säkerhet i våra cykelgrupper för att vi skall kunna cykla i grupp så säkert som möjligt.
  • Små cykelgrupper 
  • Nolltolerans mot alkohol under cykleturerna
  • Genomgång av tecken och cykelvett på vägen
  • Gruppen anpassar sig till den som är långsammast
  • Inför eventuell bergstur har vi genomgång om utförskörning
Mariana Borkowski-Cykelguide
Mariana Borkowski-Cykelguide

Minimikrav:

  • Alla deltagare cyklar racer
  • Du bör ha grundläggande kunskaper av gruppcykling
  • Grundkondition så att du kan cykla mellan 50-100 km. per dag
Per Carlsson -Service
Per Carlsson -Service